Jak zabavit hosty na svatbě? Svatební kočár je přesně ta hra, která se o to postará. Známá také jako Královský kočár, tahle hra skvěle zamotá hlavu a rozesměje jak účastníky samotné, tak všechny, kteří budou přihlížet. Jak se hraje? 

Pravidla Svatebního kočáru

Vypravěč čte příběh o královském páru, ve kterém zaznívají role 2 koňů, 4 kol, kočího a královny s králem. Královský pár spolu s kočím a koly tvoří královský kočár. Pokaždé, když zazní v příběhu název role, musí ten, kdo ji prezentuje vstát a zase se posadit

Na ukázku uvádíme příklad: “Kočí pokynul koním, ale levému koni se to nelíbilo, a tak hlasitě zařehtal.” V tomto případě vstane nejdříve kočí, pak oba koně a na závěr levý kůň. Role se mohou v příběhu objevit v různých pádech, samostatně nebo dohromady s jinou rolí, jako tomu je v ukázkové větě. Při slovu koním, tedy vstávají oba koně. Když zazní role a hráč nevstane, dostane drink, který musí ihned vypít. Hrát se dá s pivem, ale i tvrdým. Hra končí s koncem příběhu, který uvádíme dole a přikládáme i PDF pro snadný tisk. 

Než hra začne

Na hru bude potřeba jeden hlavní organizátor – vypravěč, 7 dobrovolníků, novomanželé a 9 skleniček a židlí, jednu pro každého. Dále by mělo pár lidí sledovat hráče, kteří budou reprezentovat svatební kočár a koně, aby bylo jisté, že reagují stoupnutím pokaždé, když v příběhu zazní jejich role. A také člověka, který bude dolévat pití do skleniček.

Jak vypadá královský kočár

Židle na hru sestavíme podle přiloženého obrázku. Vpředu jsou levý a pravý kůň, za nimi sedí kočí. Kočár ohraničují 4 kola, uprostřed sedí král a královna. 

svatebni-kocar-kralovsky-hra-svatebni

Příběh ke hře Svatební kočár

Jednoho krásného dne se královna a král rozhodli, že navštíví sousední království. Poručili tedy kočímu, aby jim připravil královský kočár. Vydali se na cestu, když v tom najeli levým zadním kolem na kámen. Královský kočár nadskočil. Kočí si nebyl jistý, jestli se s levým zadním kolem nic nestalo, tak zastavil oba koně a šel se na něj podívat. Podíval se i na levé přední kolo. Obě levá kola byla v pořádku. Kočí se tedy vrátil zpět. Král pokynul k jízdě. Pokračovali dál a královna se kochala okolní přírodou. V tom uslyšela podivný zvuk. Král přikázal kočímu, aby se šel podívat, co se s královským kočárem děje. Kočí pokynul koním, aby zastavili. Ale pravý kůň si vesele vykračoval dál. Pokynul tedy znova a oba koně zastavili. Kočí obešel královský kočár a zjistil, že obě pravá kola projela bahnem, ale nic závažného se nestalo. Kočí informoval o situaci krále, a poté pokynul koním, aby pokračovali v jízdě. Královně se to však zdálo zvláštní, aby takový zvuk udělalo bahno, a tak vykoukla a viděla, že je pravé zadní kolo naprasklé. Královna proto zvolala na kočího, aby zastavil. Kočí pokynul koním, ale levému koni se to nelíbilo, a tak hlasitě zařehtal. Koně zastavili. Kočí slezl z královského kočáru a zkontrolovat přední i zadní kola. Pravé zadní kolo bylo opravdu naprasklé. Naštěstí byla pod královským kočárem rezerva. Chvíli to trvalo, a tak si zatím královna s králem nalili dobrého vína a koně nechali napojit v blízké říčce. Levý kůň byl obzvlášť spokojený. Když byl kočí hotov a koně připraveni, vydal se královský kočár opět na cestu. Královna se podívala na krále a značně posílena vínem mu povídá: “Králi, jsem ráda, že jsou všechna kola v pořádku, koně spokojení, a že máme tak šikovného kočího. Teď už můžeme bez problémů pokračovat na návštěvu sousedního království v našem krásném královském kočáře.

Jedna hra na svatbu možná stačit nebude, koukni o jakých dalších svatebních hrách jsme napsali.

Mohlo by se hodit:  Svatební přípitek – co vše k němu patří