Každá svatba si zaslouží dodržet alespoň některé z tradic. Ať už si se snoubenkou vyberete jen jednu, nebo jich budete chtít dodržet co nejvíc, uvidíš, že potěší a pobaví nejen vás, ale i svatební hosty, a budete mít na svatbu krásné vzpomínky. Jaké tradice na svatbě dodržíte s budoucí manželkou?

Svatební koláčky a pozvánka na obřad

Ideálně několik týdnů před svatbou se příbuzným a známým, případně kolegům v práci, rozdávají svatební koláčky se svatebním oznámením a pozvánkou na svatební obřad (případně i hostinu). K tradici se váže pověra, že koláčky ani svatební dort by nikdy neměla péct nevěsta. Mohla by si tím zadělat na uplakané děti a nedostatek financí v manželství.

Krájení svatebního dortu

Po hostině následuje společné krájení svatebního dortu, kde platí, že ten, kdo má ruku na noži nahoře, bude mít v manželství navrch. Dort by měli nejprve ochutnat novomanželé a poté i všichni svatebčané. V opačném případě by se do manželství mohla přinést smůla.

Svatební tradice nevěsty

Každá nevěsta jistě ví, že by během svatebního obřadu měla mít něco starého – spojení s nevěstinou rodinou a pokračování rodové linie, něco nového – nový začátek a budoucnost, něco půjčeného – symbol blízkých přátel, na které se může spolehnout a něco modrého, jako znak čistoty a věrnosti. Obvykle se modrá a nová řeší podvazkem, stará a půjčená šperkem od babičky.

Mezi další svatební tradice patří vložení mince či čtyřlístku pro štěstí do nevěstiny boty, což má manželům přinést bohatství.

Vystrojeného ženicha by nevěsta měla vidět nejdříve až v den obřadu.

Tradice svatební kytice

Nevěsta v neposlední řadě také hází svatební kyticí zády k hloučku neprovdaných žen. Ta, která kytici chytí se údajně do roka provdá.

Mohlo by se hodit:  Svatba snů s pomocí AI: Propojte romantiku s moderní technologií

Tradice-na-svatbe

Svatební tradice ženicha

Ženich by svoji nevěstu ve svatebních šatech také neměl vidět dříve, než v den obřadu – ona by pak jeho měla spatřit dříve než on ji. Přenesením nevěsty přes práh domova či restaurace manžel ochrání svoji ženu před číhajícími zlými duchy, ukrývajícími se právě pod prahem.

Tradice s podvazkem

Podobně jako nevěsta hází kyticí, hází ženich její podvazek mezi svobodné pány. Opět platí, kdo jej chytí, do roka se žení.

Svatební tradice svědka

Nabídka svědčení na svatbě se nikdy neodmítá. Svědek má jednu z nejdůležitějších rolí na celé svatbě. Několik týdnů před svatbou na něj čeká první velký úkol – nezapomenutelná rozlučka se svobodou.

Před samotným obřadem má svědek na starosti snubní prsteny a psychicky podporuje ženicha. Během obřadu svědek vždy stojí za ženichem a následně podepisuje novomanželský zápis, proto si i on musí vzít na obřad občanku.

V průběhu svatebního dne se oba svědkové starají o bezproblémový průběh oslavy, případně organizují aktivity a zábavu.

České svatební tradice

Svatební vývazek

Před samotným obřadem se svatebním hostům špendlíkem na oblečení připne vývazek, nejčastěji tvořený myrtou a ozdobnou mašlí, aby bylo jasné, kdo patří mezi svatebčany.

Svatební špalír

Po obřadu pak svatebčané tvoří špalír a hází na novomanžele rýži, drobná kvítka či foukají bubliny z bublifuků.

Rozbíjení talíře a úklid střepů

Před samotnou hostinou obvykle přichází na řadu rozbíjení talíře, kdy má hluk zahnat zlé duchy, střepy poukazovat na problémy a společný úklid je symbolem, že je novomanželé v budoucnu všechny vyřeší. V tuto chvíli se vždycky najde některý ze svatebčanů, který jim to však rád ztíží a zametené střepy z lopatky vykopne. Nevěsta s ženichem tak musí začít znova.

Tradice-na-svatbe

Polévka pro novomanžele

Během svatební hostiny obvykle dostává manželský pár společný bryndák (často se váže ubrus) a jeden talíř polévky s lžicí. Vzájemné krmení symbolizuje manželskou spolupráci a rovnoměrné dělení.

Přípitek svědka nebo otce nevěsty

Svatební přípitek zahajuje hostinu. Ujmout se ho může svědek nebo je obvyklý proslov otce nevěsty.