A už je to tady! Svatební den se blíží, je třeba zrychlit všechny svatební přípravy tak, aby byly včas dokončeny. Jednou z povinností snoubenců je naplánovat zasedací pořádek na svatbě co možná nejvíc podle etikety. Avšak nejen podle ní – je třeba brát zřetel i na to, kteří hosté jsou pozváni a usadit je tak, aby si byli navzájem příjemní a měli si o čem při svatební hostině a zábavě popovídat.

Velikost svatby a tvar stolů

V potaz je třeba brát také to, jaké stoly budou při hostině použity, případně jaké bude jejich uspořádání.  To je ovlivněno velkostí svatby a počtem svatebčanů. Při malých svatbách – zhruba do 30 hostů – se stoly obvykle řadí to tvaru písmene T, při větší svatbě do útvaru U a při svatbách se stovkou a více hostů do tvaru písmene E.

Kulaté stoly při svatební hostině

Nejsou příliš obvyklé, využívají se hlavně při menších svatebních hostinách, neboť bývají rozmístěny samostatně a zaberou hodně místa. U běžného kulatého stolu mohou sedět 2–4 svatebčané. Rozhodně vám nesmí vyjít k jednomu stolu jeden host.  Optimálním řešením je usadit k jednomu kulatému stolu členy jedné rodiny. Pokud by to však nebylo možné, a museli jste k sobě posadit zástupce obou svatebních rodin, vyberte vždy dva a dva členy, aby žádná strana nebyla v nevýhodě; volba 1 + 3 vhodná není. Hlavní tabule, tedy stůl pro novomanžele, kulatý být nemá; měl by být delší, aby se k němu vešli jak ženich s nevěstou (nevěsta sedí po pravici ženicha, což by ostatně mělo být u smíšeného páru vždycky), tak oboje rodiče, a zbyde-li místo, tak ještě také svědkové. Anebo můžete svědky usadit společně ke kulatému stolu.

Mohlo by se hodit:  Neokoukané svatební hry, které nezklamou!

Obdélníkové stoly uspořádané do tvarů písmen abecedy

U podlouhlých stolů – zasedací pořádek u stolů do T, L, anebo U, je zvykem usazovat po jedné straně hosty z rodiny ženicha a naproti nim rodinu nevěsty. Takto se sobě mohou všichni navzájem věnovat. Jedna přízeň v jedné řadě se snadno mezi sebou domlouvá, a přes stůl mohu s druhou rodinou pronášet zdvořilostní fráze a hovory, směřující k bližšímu seznámení s nimi. V čele tabule vždy sedí novomanželé a jejich rodiče.

Pokud se obě rodiny už dobře znají, můžete hosty mezi sebou promísit; pak je možné usadit členy obou rodin po jedné straně stolů a po druhé přátele, spolupracovníky a kamarády novomanželů, kteří se s rodinami až tak neznají.

Jak k tabuli začlenit děti?

Zasedací pořádek na svatbě s dětmi může mít vícero podob. Jednak mohou děti sedět přímo u svých rodičů, anebo pro děti vyčleníte samostatné stoly. Záleží na počtu a věku přítomných dětí.

 

Povinnost snoubenců připravit optimální zasedací pořádek na svatbě možná není tou nejoblíbenější činností, ale pro hladký a příjemný průběh svatebního veselí je to úkon velice potřebný, takže ho dobře promyslete a nenechávejte na poslední chvíli.