S historickým vývojem lidstva se rozvíjely zvyky, obřady a rituály a z mnohých se staly tradice. Spousta z nich se uchovala po staletí, některé dokonce až dodnes, i když třeba už ne ve zcela původní podobě.

Jak tomu bývalo

Jedním z rodinných obřadů bývaly – a leckde jsou dodnes zachovány – zásnuby, jejichž tradice sahá do starověku a středověku.

První písemné zmínky o zásnubách pocházejí z židovské Tóry. V talmudu byl manželský vztah rozdělen na dvě části, a to právě na zásnuby a sňatek. Zásnubní obřad změnil společenský stav daného páru a svatbou byl stvrzen jako právním ustanovením.

Zásnubní obřady se odehrávaly ve starověkém Egyptě, Řecku i Římě. Coby symbol nekonečnosti se začal používat prsten – Římanky údajně nosily prsteny dva: na veřejnosti zlatý, v domácnosti kamenný. A už tehdy prý se nosil prsten na levém prsteníčku, aby tak byl co nejblíže k žíle, co vede k srdci.

Navíc zásnubní prsten svědčil o tom, že žena již není volná.

prsten-zasnuby-tradice

A co vlastně bylo důvodem zásnub?

Šlo především o legalizaci vztahu, což znamená, že snoubenci se mohli spolu stýkat, ukazovat se na veřejnosti a vycházet do společnosti jako pár. A zásnubní prsten byl nejen symbolem sounáležitosti a vážného vztahu, ale též závazkem, že se snoubenec s vyvolenou dívkou do roka ožení. Se zásnubami museli souhlasit nejen rodiče, ale byl zapotřebí také souhlas duchovního.

Proč má být svatba do roka?

Následující rok byl časem přípravy na svatbu. Mnoho svateb bývalo tehdy sjednáváno pouze rodiči, a tak tohle období sloužilo snoubencům k tomu, aby se lépe poznali. Avšak to hlavní, co nastalo po zásnubách, bylo řešení majetkových poměrů budoucích manželů. Jaké věno nevěsta přinese, čím si ženich nevěstu od rodičů vykoupí, co která rodina do manželství vloží, apod.

zasnuby-tradice

Dnešní tradice zásnub

Etiketu zásnub u nás stanovil Guth – Jarkovský. Její dodržování v běhu času už dávno vzalo za své, avšak jsou rodiny a páry, které si na udržování tradice zásnub zakládají a zásnubní rituál v moderním pojetí dodržují a uchovávají pro další generaci: snoubenec požádá rodiče o ruku své vyvolené, přičemž se dostaví ve svátečním oblečení a s kyticí pro budoucí tchýni. Když rodiče partnerky svolí, je možné přímo na místě vyslovit žádost o ruku.

Mohlo by se hodit:  Kde požádat o ruku v Jihočeském kraji