O předmanželské smlouvě se u nás moc nemluví, ale v zásadě to nemusí být nic urážlivého, když k tomu máš dobrý důvod a rozumně to budoucí manželce vysvětlíš. V čem spočívá tzv. smlouva o manželském majetkovém režimu a jak může upravovat společné jmění manželů?

Co je společné jmění manželů (SJM)?

Zákon udává, že obsah společného jmění manželů je vše, co každý z nich nebo oba nabyli společně v době trvání manželství. To platí automaticky od dne sňatku až do rozvodu – pokud se však snoubenci nedohodnou jinak.

Co řeší předmanželská smlouva?

Smlouva, kterou všichni známe jako smlouvu předmanželskou, je ve skutečnosti, podle zákona, smlouva o manželském majetkovém režimu. Jejím uzavřením se mohou automatické majetkové vztahy změnit. V čem spočívá majetkový režim? Možnosti jsou hned 3:

  • režimu oddělených jmění
  • režim vyhrazující vznik společného jmění ke dni zániku manželství
  • režim rozšíření nebo zúžení rozsahu společného jmění v zákonném režimu

Režim oddělených jmění

Podstatou tohoto režimu je, že společné jmění manželů vůbec nevznikne. Tuto možnost můžete zvolit už před samotným sňatkem – po sňatku tak pro vás v majetkové oblasti vše zůstává v původní podobě: tedy aktiva=příjmy i pasiva=dluhy má každý z vás výlučně ve svém vlastnictví.

Domluvit se na režimu oddělených jmění můžete i po uzavření manželství – pak se do té doby existující společné jmění manželů ukončí, vypořádá a zanikne. Od jeho zániku již žádné jmění, ať movité, nebo nemovité, nespadá do společného vlastnictví manželů. Když dojde na rozvod, již není potřeba SJM řešit, vypořádat se.

predmanzelska-smlouva

 

Režim vyhrazující vznik společného jmění ke dni zániku manželství

Tento smluvní režim spočívá v tom, že od okamžiku sňatku se na majetek každého z vás pohlíží jako na výlučný, tedy je na každém z vás, jak se svým majetkem nakládáte, a to bez ohledu na druhého z manželů. Majetek se stává společným jměním až v momentě soudního rozhodnutí o rozvodu manželství (případně smrtí jednoho z manželů). V případě rozvodu následně dochází k vyrovnání SJM. Do SJM není zařazen majetek, který by tam nespadal (dědictví, dary, ale v tomto případě bez souhlasu druhého z manželů ani dluhy).

Mohlo by se hodit:  Vedro nebo déšť? Na venkovní svatbu se hodí párty stan

Režim rozšíření nebo zúžení rozsahu společného jmění v zákonném režimu

V tomto režimu se upravují vzájemná práva k movitým i nemovitým věcem – je čistě na manželích, na čem se dohodnout. Může se jednat například o auto – že bude ve výlučném vlastnictví manželky nebo chalupa – ve výlučném vlastnictví manžela. Může se jednat i o podílové vlastnictví – byt bude z ⅓ manželky a ⅔ manžela. Vlastnictví věcí se může vztahovat i na ty v budoucnu nabyté.

Kolik stojí předmanželská smlouva?

V případě, že se s budoucí manželkou rozhodnete řešit předmanželskou smlouvu, je třeba ji ošetřit notářským zápisem. Cena za práci notáře, která je stanovena vyhláškou č. 196/2001 Sb., odpovídá buď pevné sazbě nebo se vypočítává procentuálně z tarifní hodnoty. Nejjednodušší je však se zeptat přímo notáře, který uvidí konkrétní podobu smlouvy. Odhadem počítej s cenou okolo 6 000 Kč a více, včetně zanesení smlouvy do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu. Cena také závisí na výši majetku.

Proč uzavřít předmanželskou smlouvu?

Předmanželskou smlouvu lze považovat za prevenci před možnými dluhy nebo exekucemi, které mohou být zatajené před samotným sňatkem (ať už úmyslně – půjčka, o které vám protějšek neřekl, nebo nevědomky) či vzniknout z podnikání jednoho z manželů, když se dostane do insolvence. Cena za notáře je tak vždy nižší než hodnota případných dluhů.